Čítať viac >>

Ach, tá reklama! RVR schválila nový "voľnejší" zákon o prerušovaní programov reklamou!

Práve sa pozeráte na napínavú scénu, neviete od televízie odtrhnúť oči a v tom najlepšom prichádza reklama :). Od nového roka si budeme musieť zvyknúť na reklamné brejky častejšie, môže za to nový zákon, ktorý schválila Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Poďme si spoločne vysvetliť o čo presne ide.


Zákon od RVR sa stal pre televízie voľnejším, pre diváka však nepríjemnejším. Televíziám umožňuje v prípade seriálov, sérii a dokumentárnych filmov, ktoré môžu vysielatelia prerušiť neobmedzeným počtom komerčných brejkov, pričom však musia dodržať celkový povolený rozsah reklamy počas jednej hodiny, ktorý činí 12 minút. Z toho vyplýva, že váš obľúbený seriál, film, relácia, môže byť prerušená/ý viackrát počas hodiny, reklama však počas hodiny nemôže presiahnuť 12 minút, do tohto počtu minút, samozrejme, nepočítame odvysielania proma (upútaviek). To vysvetľuje aj dva reklamné brejky od marca počas sledovania Paneláka, kedy sa rozhodla televízia JOJ uplatniť nový zákon, narozdiel od konkurencie, ktorá zákon uplatňuje už od januára. Našťastie, ide iba o dve prerušenia seriálu reklamou, pripomínam, že televízie sa môžu rozhodnúť pre akýkoľvek počet komerčných brejkov.


Ďalšou novinkou v zákone, ktorá doteraz nebola možná, je možnosť prerušiť vysielanie spravodajského programu alebo audiovizuálneho diela jedným prerušením reklamy alebo telenákupu a to bez ohľadu na dĺžku trvania spravodajského programu alebo audiovizuálneho diela. Televízie tak môžu prerušiť napríklad svoju hlavnú spravodajskú reláciu reklamným brejkom a to aj v prípade, že trvá kratšie než polhodinu. V novelizovanej verzii zákona došlo k zrušeniu zákazu prerušovať reklamou alebo telenákupom nielen spravodajské, ale aj politickopublicistické, náboženské relácie a programy pre maloletých.


Novela zákona o vysielaní a retransmisii zavádza aj product placement.


Divákom nezostáva nič iné, len si zvyknúť, s podobným zákonom, ktorý schválila RVR, sa stretneme bežne v iných krajinách. Bohužiaľ, treba povedať, že je to na úkor diváka...


Foto: TV JOJ, Joj.sk


Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára

Vaše otázky, nápady, pripomienky...